Oxängens CES-ringmärkning

Vendelsjön är en av Upplands fågelrikaste sjöar. Vid dess västra strand, alldeles intill Örbyhus slott, ligger märkplats Oxängen. Här har standardiserad ringmärkning av häckande småfåglar, så kallad CES-märkning, ägt rum sedan 2003. Syftet med ringmärkningen är att kunna följa beståndsutvecklingen hos vanliga tättingar. Enligt riktlinjerna för CES sker ringmärkning vid tolv tillfällen från maj till augusti. Nätens … Fortsätt läsa Oxängens CES-ringmärkning