UOFs naturvårdspris

UOF Upplands Fågelskådares naturvårdspris utdelas årligen sedan 1984 för att belöna och uppmuntra särskilda insatser som bevarar och gynnar fågellivet i landskapet.

Priset består av en summa pengar och en fågelakvarell. Pristagare utses av UOFs styrelse och utdelning sker som regel i samband med föreningens årsmöte.

Naturvårdspriset har utdelats till:

 • 2022 Kalle Källebrink motivering
 • 2021 Thomas Pless motivering
 • 2020 Bengt Legnell motivering
 • 2019 Lars Fröjdlund motivering
 • 2018 Susanne Åkesson motivering
 • 2017 Inget pris utdelades
 • 2016 Föreningen Dalbyviken motivering
 • 2015 Peter Schmidt motivering
 • 2014 Örskärs Naturvårdsförening och Henrik Manfredsson motivering
 • 2013 Matts Pettersson motivering
 • 2012 Rolf Jacobson motivering
 • 2011 Projekt vitryggig hackspett motivering
 • 2010 Peter Hunger motivering
 • 2009 Kjell Eriksson motivering
 • 2008 Tommy Eriksson motivering
 • 2007 Fysingegruppen motivering
 • 2006 Föreningen Vendelsjön motivering
 • 2005 Helge Röttorp
 • 2004 PeO Westman
 • 2003 Ulrik Lötberg
 • 2002 Almunge-Knutby Ornitologiska Förening
 • 2001 Martin Amcoff
 • 2000 Hans Ryttman
 • 1999 Lars Gustavsson
 • 1998 Markus Holmqvist och Lennart Söderlund
 • 1997 Joachim Tiefensee
 • 1996 Allan Lundin
 • 1995 Per Thebo
 • 1994 Inget pris utdelades
 • 1993 Björn-Gunnar Lagström
 • 1992 Sievert Häll
 • 1991 Martin Tjernberg
 • 1990 Lars Gotborn
 • 1989 Håkan Lagerqvist
 • 1988 Pekka Westin
 • 1987 Bill Douhan
 • 1986 Kjell Hübinette
 • 1985 Alf Sevastik
 • 1984 Stig Holmstedt

2014-08-24 Skylt Fiby urskog P.+ûgren