Engagera sig i UOF – hur gör jag?

Vill du värna om fåglar och bidra till en aktuell och levande förening? Då är du varmt välkommen att engagera dig i Upplands Ornitologiska Förening! Allt arbete i UOF är ideellt och utan medlemmarnas engagemang skulle föreningen inte finnas. Det är väldigt roligt och givande att vara en aktiv del av föreningen.
UOFs verksamhet är uppdelad i ett antal olika verksamhetsgrupper. Genomgående gäller att det inte krävs expertkunskaper eller tunga åtaganden, alla kan bidra utifrån sina egna möjligheter. I alla grupper är det fritt att följa med och titta några gånger utan att förbinda sig till någonting, så var inte rädd för att ta kontakt med en eller flera av grupperna om det verkar intressant. Vi ser fram emot att höra från dig!

Fågelskydd och inventering – Vill du vara med och skydda fåglarna och deras livsmiljö finns det möjlighet att bidra både med praktiskt inventerings- och fältarbete, dialog med myndigheter/företag och administrativa sysslor. Om du är intresserad, hör av dig till Mikael Malmaeus på mikael.malmaeus@gmail.com.

Fåglar i Uppland – Föreningens tidskrift FiU är en central del av verksamheten och här kan man jobba med allt från att planera tidningens innehåll och skriva artiklar/texter till att fixa layout, sköta kontakten med annonsörer och fotografer, korrekturläsa och kuvertera. Hör av dig till peter.kauffeldt.schmidt@gmail.com om du är intresserad av att vara med i redaktionen.

Försäljning – Den här gruppen har hand om shoppen och föreningens merchandise samt är med och organiserar publika evenemang såsom Stadsskogens dag. Man kan hjälpa till med både administrativa och praktiska uppgifter, och vi vill gärna få in nya idéer om sortimentet. Kontakta Adam Sterno på adam1968@interia.pl om det låter intressant.

Program – Programgruppen tar fram föreningens aktivitetsprogram med exkursioner, inneträffar, kurser med mera. En del av oss leder exkursioner själva men det är absolut inget krav. Vi vill gärna få in nya tankar om vad vårt program ska innehålla. Om du vill hjälpa till med programmet eller bli exkursionsledare vänder du dig till Jon Hessman på jonhessman@hotmail.com. Om du är intresserad av vår verksamhet riktad till barn kontaktar du istället Petter Haldén på petter.halden@gmail.com.

CES-ringmärkning Oxängen – Ringmärkningsverksamheten samordnas och får stöd av föreningen. Vid Vendelsjön ligger märkplatsen där vi ringmärker häckfåglar under maj-augusti och även under hösten när andan faller på. Man kan hjälpa till både med ringmärkningen och med skötsel av märkplatsen, röjning av vegetation och dylikt. Kontakta Nina Janelm på enjigrrl@yahoo.com om du vill vara med.

Utöver verksamhetsgrupperna får man gärna vara med i arbetet med hemsidan och sociala medier. Man behöver inga tekniska förkunskaper. Hör av dig till Jon Hessman på jonhessman@hotmail.com.