Om föreningen

Upplands Ornitologiska Förening (UOF) bildades år 1971. Föreningens syfte är att skapa kontakt mellan medlemmarna, att väcka och underhålla intresset för fåglar och fågelmiljöer samt att främja utforskandet och skyddet av Upplands fågelfauna.

Havsörn. Foto: Göran Haglund

 

Läs mer om vår verksamhet på länkarna nedan:

Bli medlem
Rapphönan (för kvinnor)
Småfågelskådarna (för barn)
Oxängens CES-ringmärkning
Rrk Uppland
Strategi för UOF 2016-2020
Föreningsstadgar
Styrelsen
Gamla hemsidan
Broschyr