Vill du ge bort en meningsfull julklapp?

Som tas emot med stor tacksamhet? Då är en gåva till Upplands Ornitologiska Förenings Naturvårdsarbete ett bra tips!

Upplands Ornitologiska Förening kommer under 2015 att göra en extra satsning på att göra åtgärder för våra kvarvarande ortolansparvar bland annat genom att ersätta lantbrukare för att skapa osådda ytor och att skapa bra boplatser. Ditt bidrag kommer att vara betydelsefullt.

Skänk ditt bidrag till UOFs postgirokonto pg 22 87 04-3, märk det med ”God Jul fågelskydd önskar Ditt Namn”. Vi lottar ut ett exemplar av Bengt-Olov Stolts nya bok om fågellivet nu och då på ”Kvarngärdet och Övre Föret” bland de som lämnar ett bidrag.

Om du hellre vill ge bort ett medlemskap i UOF så är det förstås också varmt välkommet. Betala in 170:- på pg 22 82 04-3 och ange namn och adress på den som skall få medlemskapet.

God Jul!