Resultat Fågeltornskampen 2023

Upplands län deltog med 13 tappra lag (av totalt 88 lag) i årets kamp.
Hjälstavikens stora torn låg länge bra till i den nationella topplistan, och hamnade slutligen på en delad tiondeplats med sina totalt 84 arter. Laget var således bäst i Uppland med obsar av bl.a. storlom och stenfalk. Lag Tegelsmorasjön kunde stoltsera med 82 arter, varav svarttärna och blå kärrhök utgjorde särskilt trevliga obsar.
Totalt observerades 139 arter i Uppland, näst bäst i Sverige efter Västergötland som hade 143 arter!

Bra jobbat och väl mött nästa år!

Läs hela rapporten här!