Fågelskådning med Tallkrogen

UOF Upplands Fågelskådare har inlett ett samarbete med Tallkrogen – en FUB gård vid Björklinge vid södra Långsjön. Fågelträffarna sker i samarbete med Upplandsstiftelsen och Studiefrämjandet. Vi har tre träffar under våren där vi tillsammans med  en grupp på 18 omsorgstagare tittar och lär oss om fåglar. Nivån på deltagarna varierar högst betydligt, där några är ganska duktiga och många är nybörjare. Första gången lärde vi oss att titta i kikare och tittade på fåglar runt fågelbord vid gården. Vi såg koltrast, rödhake, bofink, större hackspett, blåmes och talgoxe. Vi avslutade med ett tubkikarspan över sjön och såg då både skäggdopping och sothöna. Fågelträffen uppskattades högt: ”Tack för en fin kväll med fågelskådning, kändes så trevligt och kul!”

/Ulrik Lötberg

Skådning vid Långsjön. Foto: Kristina och Thomas, Tallkrogen-fub