Aktivitet för sportlovslediga ungdomar

Den 20 februari, nu på torsdag, ordnar UOF en uggleexkursion för sportlovslediga ungdomar (7-16) och deras föräldrar.

Samling 16.30 på Biotopia, Vasaparken.