Tjädergruppen Uppland

Tjädertupp fotad från gömsle på tjäderspel i Vänge-Östforaskogen. foto: Emil Nilsson

Tjädern är en art som Sverige har ett stort ansvar för som naturvårdsnation. Upp till 25 procent av världspopulationen och 40 procent av den europeiska populationen finns i landet. Det finns gott om tjäder i Sverige men över 90 procent av populationen finns norr om Dalälven och söder därom verkar tjädern minska. I Uppsala län är skogsbruket det största hotet mot tjädern. Men inom region Uppsala-Västmanland skyddar Skogsstyrelsen tjäderspel från avverkning med fem eller fler tuppar för att leva upp till
Artskyddsförordningen, Sveriges implementering av EU’s fågeldirektiv. För att kunna skyddas måste tjäderns spelplatser vara rapporterade på Artportalen (som skyddade fynd döljd från publik visning) eller på annat sätt vara känd för Skogsstyrlesen. Med det här initiativet vill vi öka kunskapen om aktiva spelplatser för tjäder i länet. 

Tjädergruppen Uppland inventerar lämpliga skogar för att hitta och lokalisera tjäderspelplatser.

Kontakt Emil V. Nilsson på vetenskapspedagogen@gmail.com eller 0705-586526

Emil visar hur en hög med spillning från en tjädertupps natträd kan se ut (foto: Emil Nilsson).