Lyckat häckning i tornseglarholk

Ibland tar det tid. Det är inte ovanligt att det tar ett par år innan tornseglare hittat till nya holkar och flyttats in. Först ska de nya boplatser hittas, undersökas och sedan ett bo byggas. Fjärde året efter holkuppsättning kan tornseglarprojektet konstatera lyckat häckning i en av ett fåtal holkar som sattes upp på SLU campus Ultuna. Läs mer på sidan projektnyheter.

En av de tre tornseglarungarna som kikar fram 26 juli. Foto: Debora Arlt

Tre tornseglarungar ringmärkt nu

2019-07-20 berättar Janne Wärnbäck: Det är just nu full fart på paret i holken, och undra på det med tre hungriga ungar. Alla ungar var i samma storlek vid ringmärkningen och kändes som de hade fått ordentligt med mat.

Jannes döttrar tar hand om de tre ungarna vid ringmärkningen.

Flygträning hos tornseglarna i Högby

2019-07-12: Flygträning – än så länge anas dock inte så mycket av den kommande mästerliga flygfärdigheten. Men ska man bli mästare så ska man nog börja träna musklarna tidigt:

en av de tre ungarna flaxar med vingarna för att träna musklarna (korrekt datum för inspelningen är 2019-07-12)