Fler boplattformer för Tämnarens svarttärnor

Det är två svarttärnekolonier i Sörsjön, Tämnaren, en på ca 20 par och en på 75 par. Eftersom det är ont om flytande vegetation för att bygga egna boplattformar har vi lagt ut plattformar för att stödja tärnorna. Plattformarna lades även på djupare vatten eftersom vi såg spår hur vildsvin varit ute i kolvassarna och käkat bl. a. svarttärnebon.

Det var även gott om trastsångare, minst 20 hanar satt och sjöng. Och tre rördrommar, två par brun kärrhök, och skrattmåskolonin på 2500 par. Även 4 par brunand, 40 par snatterand och 10 par skedand. Stora ruggande flockar med andhanar – snatterand ca 200 hanar och skedand 20 hanar. Sörsjön håller stilen!

Boplattformar för svarttärnor i Sörsjön. Pilarna pekar på plattformarna. Foto: Ulrik Lötberg

/Ulrik Lötberg

Läs mer om UOFs fågelskyddsarbete.

uppdatering 2022-06-26:

Ulrik kunde ringmärka 26 stora svarttärneungar från 17 kullar vid Sörsjön. Det var ytterligare 12 bon med ungar men som var redan så stora att de hade smitit och gömt sig i sävruggarna. Det var också 7 naturliga bon och 6 bon på plattformar med ägg. Det kunde alltså hittas 42 bon. Det bedömdes att minst 75 par var fortfarande på plats. Ute från båten sågs också två brunandshonor på bo och en hona med en kull på fyra. Och fortfarande gott om trastsångare.

Fältträff Vitryggighackspett – granröjning vid Tämnaren

1 april var vi uppe och röjde gran vid södra delen av Vårhällsområdet vid Tämnaren. Nu skiner vårsolen igen på ekarna och stående död lövved. Det mesta som röjdes var smågran. Dessa naturvårdsröjningar är tänkt att bidra till återskapande av habitat för vitryggig hackspett. Denna aktivitet var del i en serie av åtgärder vid Tämnaren vilket kommer bli nästa stora fokusområde för projekt vitryggig hackspett, med troligtvis utsättning om något år. Åtgärderna ska skapa död lövved och röja gran. /Ulrik Lötberg

Läs mer om

Projekt vitryggig hackspett
rapport Vitryggig hackspett i Sverige – hot och möjligheter, idag och i framtiden
Åtgärdsprogram för bevarande av Vitryggig hackspett, Naturvårdsverket

Grusning för skräntärnorna

En av Sveriges största kolonier skräntärnor häckar på ön Stenarna i Björns Skärgård i norra Uppland. År 2007 spolade Stormen Per ut större delen av den grusbank som tärnorna normalt häckade på i havet, och tärnorna förlorade större delen av biotopen de behöver för att bygga sina bon och lägga ägg. Inom ramen för Åtgärdsprogrammet skräntärna restaurerades grusbanken på Stenarna. Restaureringen var mycket lyckad då hela kolonin åter samlades och flyttade till den restaurerade grusbanken under kommande häckningssäsonger. Rullstensgruset som användes då var dock inte av optimal kornstorlek och större delen har spolats bort under åren. Stora delar av södra sidan av banken var numer bara ”kattskallar” och mycket svår för tärnorna att placera sina bon. Nu pågår en ny restaurering av Stenarna för att återföra lämplig substrat för skräntärnornas bon. Det ser ut att det blir riktigt bra:

Nu har skräntärnornas häckningsyta mer än fördubblats. Det lades även upp stenmurar som våg skydd för gruset på flera lite mer utsatta områden.

Kräsen fågelart i Björns skärgård i Norduppland ska räddas med 160 ton grus | SVT Nyheter

foton: Sture Högmark

Läs mer om Projekt Skräntärna