När du hittar en tornseglare på marken

Nu i värmeböljan riskerar många tornseglarungar att hoppa för tidigt ur boet för att söka svalka. – Vad kan du göra när du hittar en tornseglare på marken?

Ta reda på om det är en vuxen eller unge. Ungfåglar har många vitkantade fjädrar, framförallt på hjässan, framkanten av vingen och nästan alla vingpennor (vuxna fåglar utan vitkantade vingpennor).

Är det en vuxen: Sätt den på handflaten och håll så långt upp som möjligt och se om den kan flyga iväg. Kasta den inte i luften! då den kan skada sig om den inte kan flyga. Flyger den inte iväg sök kontakt med en viltrehabiliterare som kan ta hand om fågeln!

Är den en ungfågel: Ungfåglarna kan inte flyga själv än. Om du kommer åt boplatsen så försök lägga tillbaka den där föräldrarna kan fortsätta mata. Annars behöver ungen tas omhand och födas upp tills den är flygfärdig av en viltrehabiliterare. Tornseglarna är insektsätare och behöver anpassad kost för att kunna utvecklas på rätt sätt.

>>Hitta kontaktadresser till viltrehabiliterare och läs mer på den sidan När du hittar en tornseglare på marken

Tornseglarunge som hamnat på marken.