Tjädergruppen Uppland – uppstart inför säsong 2023

Tjädergruppen Uppland inventerar lämpliga skogar för att hitta och lokalisera tjäderspelplatser. Med främsta syfte att kunna bättre skydda tjäderns habitat, att skydda den från förstörande skogsbruksmetoder och verkar för ett hänsynstagande skogsbruk.

Gruppen träffas tisdag 17 januari kl 18:30 för att planerar inventeringar och aktiviteter våren 2023, digital träff. Är du intresserad att hjälpa till, lära dig mer om inventering av tjäder och/eller stödja vår fågelskyddsarbete i skogen – anmäl ditt intresse att delta mötet till Debora Arlt: debora.arlt@slu.se.

Vad är problemet med skarven?

är rubriken på BirdLife Sveriges svar på en debattartikel som påstår att ”skarven rubbar det
marina ekosystemet och är ett direkt hot mot fiskebestånd i haven
”. Som faktabaserad naturvårdsorganisation med expertkunskaper om fåglar anser BirdLife Sverige att påståenden bör bemötas, inte minst i ljuset av att det verkar bli allt vanligare att politiker inte anser sig behöva lyssna på vare sig vetenskap eller experter.

Länkar till debattartikeln och BirdLife Sveriges svar hittar du här på sidan Skyddsjakt på storskarv

Storskarv. Foto: Jon Hessman