Styrelsen

Styrelse:

Ordförande  Jan Wärnbäck

Vice ordförande  Nina Janelm

Sekreterare  Gunnar Ehrenroth

Kassör  Patrick Fritzson

Ledamot  Barbro de Jounge

Ledamot  Martin Molin

Ledamot  Per Johan Ulfendahl

Ledamot  Petra Ögren

 

Revisorer:

Revisor  Ulrik Lötberg

Revisor  Bo Tallmark

Revisorssuppleant  Thomas Johansson

Revisorssuppleant  Benny Åhr

 

Valberedning:

Anita Janelm

Lars-Erik Larsson