Skyddsjakt på storskarv

Skyddsjakt är ett undantag från fredningen av vilt, med syfte att förhindra skador på exempelvis boskap eller åkermark. Storskarv kan i vissa fall upplevas som problematisk lokalt och då försöker minimeras eller skrämmas genom skyddsjakt.

Storskarven omfattas av Fågeldirektivet och så länge storskarven inte har upptagits i listan för jaktbara arter kan inte allmän jakttid införas. Skyddsjakt på enskilds initiativ infördes 2021. läs mer

aktuell:

debattartikel Hög tid att EU tar tag i skarven

svar på debattartikel genom BirdLife Sverige Vad är problemet med skarven?

Storskarv. Foto: Jon Hessman

mer om skarv:

Skyddsjakt på skarv hotar andra arter, BirdLife Sverige

BirdLife Sveriges riktlinjer om skarv

referenser om skarv – ett urval kan hittas i BirdLife Sveriges Vad är problemet med skarven?

mer om skyddsjakt:

BirdLife Sveriges riktlinjer för skyddsjakt