Rädd för att fågelspillning smutsar ner fasaden?

Det blir inga smutsspår vid rätt installerade holkar eller holkstenar.

På en skola i Tyskland: Nedanför de tre ingångshål till tornseglarboplatser som har varit bebodda i flera år syns inga spår på fasaden. I jämförelse har det avrinnande vatten från ett dräneringsrör från platt-taket lämnat smutsspår på fasaden. Foto: Regina Tantau