Våtmarksinventering Dalkarlskärret 25 maj

Är du nyfiken på hur en fågelinventering går till? Sedan restaureringen av Dalkarlskärret förra vintern inventeras de häckande sjöfåglarna årligen. Vi går igenom grundläggande inventeringsmetodik och från de två fågeltornen räknar vi sedan kärrets fågelliv med bland annat gråhakedoppingar, rörhönor och skrattmåsar.

Samling: kl 07:45 vid Dalkarlskärrets parkering.
Inventeringen leds av Jon Hessman.

Sångsvan. Foto: Zacke Svensson