Havsfåglar ser plast som föda

I våra hav finns svårbegripliga mängder plast, med skadliga och dödliga följder för stora antal fåglar. Tillsammans med biologen David Landbecker går vi igenom orsakerna till och konsekvenserna av detta miljöproblem, och får tips på vad vi kan göra åt det.

Föreläsningen börjar kl 18:00 på Biotopia, Vasaparken i Uppsala. Fritt inträde.

Varmt välkomna!

Tretåig mås. Foto: Jon Hessman