Extra programpunkt: Inventering Dalkarlskärret 22 maj

I höstas restaurerades tre våtmarker runt Uppsala: Vedyxa viltvatten, Stora kärret i Dalby och Dalkarlskärret. Naturligtvis följer vi upp dessa åtgärder med inventeringar för att se hur fågellivet förändras (och förhoppningsvis berikas). På söndag är det dags för första inventeringen i Dalkarlskärret och alla är välkomna att hjälpa till.

Vi träffas kl 8:00 i det östra fågeltornet för att försöka bilda oss en uppfattning om vilka arter som häckar i kärret och i hur stora antal. Jon Hessman leder inventeringen. Välkommen!

Kanske är brunand en av de arter vi räknar in på söndag.
Kanske är brunand en av de arter vi räknar in på söndag.