Exkursionsrapport: Vissjön 2 maj

Återigen var uppslutningen glädjande stor när 35 fågelsugna möttes vid den lilla plattformen i sydöstra änden av Vissjöns myrmarker. Förhållandena var i det närmaste optimala denna strålande soliga kväll, utan ett moln på himlen och med endast mycket svaga vindpustar. De som var tidigt på plats hann se både stenfalk och ormvråk. Ute på myren spatserade ett par tranor och intill en björk satt en orrtupp lugnt och blickade ut över markerna. I trädridån bakom oss sjöng rödvingetrast, rödhake, grönsiska och ett par av årets första lövsångare! Ett femtiotal ängspiplärkor drog förbi och över vassen svepte en gracil hane av brun kärrhök.

Ljusspel i spindelväven. Foto: Jon Hessman

Allteftersom solen sänkte sig spelade ljuset i en myriad av tunna spindeltrådar som klängde från grässtrån och buskar. Några deltagare började så smått droppa av när de första myggorna kom fram, men det var nu som fågelaktiviteten tog fart på allvar. Storspovar drillade ute på myren, en enkelbeckasin började ticka precis utanför plattformen och en skogssnäppa hördes kort. Orrspelet intensifierades, minst sex tuppar bubblade hetsigt och skyltade med sina vita undre stjärttäckare. Som final ropade två vattenrallar på vår vänstra sida strax efter solnedgången. Några tappra själar väntade kvar i förhoppning om att få höra dvärgbeckasinens galloperande spel, tyvärr utan utdelning. Trots detta visade sig Vissjön från sin bästa sida i kväll!

Fullsatt i och kring plattformen. Foto: Jon Hessman