Program

Upplands Ornitologiska Förening erbjuder ett stort utbud av exkursioner till när och fjärran, intressanta inneträffar och lärorika fågelkurser. Programmet finns att läsa i detalj nedan. Där framgår även hur man anmäler sig, varifrån vi åker och eventuell kostnad. Medlemmar under 25 år deltar för halva priset.
Vid ändringar i programmet kommer informationen här att uppdateras.

Ett bra sätt att aldrig missa någon spännande programpunkt är att prenumerera på evenemangen på vår Facebook-sida.

Varmt välkomna!

Program UOF våren 2018 del 1

Småfågelskådarna våren 2018 del 1 Uppdaterad 2018-01-10

2015-10-04 Ledskärsbryggan P.Ögren

Program UOF hösten 2017 del 2
Småfågelskådarna hösten 2017

Program UOF hösten 2017 del 1

Program UOF våren 2017 del 2
Småfågelskådarnas program

Program UOF våren 2017 del 1
Småfågelskådarnas program

Program UOF hösten 2016 del 2

Program UOF hösten 2016 del 1

Program UOF våren 2016 del 2

Program UOF våren 2016 del 1

Program UOF hösten 2015

Program UOF våren 2015

Program UOF hösten 2014

Program UOF våren 2014

Program UOF hösten 2013

Program UOF våren 2013