Information om exkursioner under våren som UOF Upplands fågelskådare anordnar

I takt med den utveckling som skett av coronapandemin har vi sett oss tvungna att ställa in flera exkursioner. Det är framför allt de exkursioner där det sker samåkning och man delar bil med andra. Vi kommer dock försöka hålla exkursioner så som Årike fyris dit man tar sig på egen hand givet att vi inte blir för många samt att det med största sannolikhet kommer krävas kösystem för att gå upp i tornet. Vi ber er ha förståelse för detta.

Kolla på hemsidan eller Facebook för uppdatering om kommande exkursioner. Nedanstående riktlinjer gäller.

Information om Coronaviruset och fågelskådning/aktiviteter.

· Vi ber alla som vistas i naturen, med eller utan kikare att visa hänsyn och ta ett personligt ansvar.

· Om du är det minsta tveksam, uppvisar milda symtom, tillhör en riskgrupp eller på annat sätt bör vara extra försiktig: avstå helt från att vistas tillsammans med andra fågelskådare.

· Den som är sjuk håller sig givetvis hemma.

· Tvätta händerna och om det erbjuds handsprit, använd det.

· Håll avstånd till andra även när du är utomhus, cirka 1.5 meter

· Dela inte kikare med andra.

· Nys eller hosta i armvecket.

UOF Upplands fågelskådare – UPPDATERAT årsmöte 18 mars CORONA INFORMATION

Med tanke på utvecklingen av Corona pandemin har vi bestämt att vi trots allt kommer genomföra årsmötet men i en begränsad version. Dagordningen kommer gås igenom men inga fördjupningar kommer göras i verksamheten. Vi kommer inte ha vare sig fika eller föredrag utan så snabbt som möjligt gå igenom årsmöteshandlingarnas viktiga delar så som val och ekonomi.

 

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ber vi er tänka efter om ni är över 70 år om ni verkligen behöver komma.

 

I övrigt gäller att känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

 

Liksom förut är det viktigt att om du känner dig osäker så stanna hellre hemma än gå, det kommer fler årsmöte och det viktiga är att vi tar hand om varandra.

 

Å styrelsens vägnar

Jan Wärnbäck, Ordförande

UOF Upplands fågelskådare – årsmöte 18 mars CORONA INFORMATION

I nuläget avser vi genomföra årsmötet enligt tidigare utskick, det vill säga onsdag den 18 mars med början 18.30 och avslut runt 21. Vi följer självklart utvecklingen av Corona och förhåller oss till eventuell ny information löpande. Kolla hemsida eller facebook för senaste information i början på nästa vecka.

I övrigt gäller de försiktighetsmått och råd som Folkhälsomyndigheten anger:

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Känner du dig osäker så stanna hellre hemma än gå, det kommer ett årsmöte nästa år också och det viktiga är att vi tänker på varandra och andra.

Å styrelsens vägnar

Jan Wärnbäck, Ordförande