Exkursionsrapport Årike Fyris onsdag 20 maj

Ca 8 fågelintresserade personer samlades i vackert, men lite blåsigt, vårväder vid Övre Förets fågeltorn. Även denna gång med säkert avstånd till varandra, med tanke på det extraordinära läget. På lerbanken födosökte flera arter vadare; mossnäppa, mindre- och större strandpipare, brushane och grönbena. Idag fick de smasas med kossor som ibland kom nära vattnet för att dricka. Kungsfiskaren flög ljudligt förbi, både ned- och uppströms i sitt metallblåa skimmer. Tornseglare svepte målmedvetet förbi på relativt låg höjd. Kornknarren spelade ihärdigt hela kvällen och på slutet kom trastsångaren igång ordentligt.

Totalt sågs och hördes dryga 45 olika arter. I slutet kommer dagens ögonbrynshöjare och simmar i Övre Föret, bävern.

Bäver

Fantastiska tornseglare – rita, måla – tävla!


tornseglare av Jos Zwarts, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

Fira tornseglarna! Tävlingen ”Fantastiska seglare” är del av World Swift Day som firas 7 juni och arrangeras av Swifts Without Frontiers.

Rita eller måla som du vill – så länge resultatet är en 2-dimensionell bild. Rita/måla på papper, eller din Ipad eller annat sätt.

1 – Rita/måla en bild på temat “Fantastiska tornseglare”, förslagsvis horisontal A4 format.

2 – Skriv #worldswiftday på längst nere i hörnet på höger sidan.

3 – Skicka din bild som jpeg (helst), png eller pdf. Välj hög upplösning för A4 tryck (minimum 1600px för långa sidan)

4 – Skicka din bild till Swifts Without Frontiers senast 31 maj 2020: skicka filen via wetransfer.com adresserad till contact@worldswiftday.org (vänligen skicka inte filen direkt med e-post) och i det medföljande meddelande ange: ditt namn, din ålder, stad och land, och e-post adress.

Alla kan delta – barn & vuxna. Vinnare väljs i 5 kategorier utifrån deltagarnas ålder: 3-5 år, 6-8 år, 9-12 år, 13-17 år, 18 år och äldre. De vinnande bidragen kommer att publiceras på World Swift Day webbsidan och på Facebook sidan Swifts Without Frontiers.

Exursionsrapport Årike Fyris onsdag 22 april

Skedandspar

Vi var totalt 15 personer i omgångar som i vackert vårväder samlades vid Övre Förets fågeltorn, med säkert avstånd till varandra med tanke på det extraordinära läget. På lerbanken födosökte tre skogssnäppor som i omgångar gjorde korta flygturer ljudligt, då det t.ex. kom en person i kanot och två personer på varsin paddleboard uppströms. Flera rörhönor simmade fram och tillbaka över ån. Från kronåsen sjöng taltrasten ihärdigt. Och som en pil flyger kungsfiskaren uppströms vid ett tillfälle.

Totalt sågs och hördes dryga 30 olika arter. I slutet rastade gulärla kort på lerbanken och två silltrutar flög förbi för trolig övernattning på Ekoln.

Silltrut