Vinterfåglar inpå knuten

Visst är det kul att mata fåglar på vintern? Många fåglar kan man då betrakta på nära håll! Det blir liksom aldrig tråkigt och man lär sig en hel del om olika arter och deras personligheter vid sidan om!

Årets stora fågelräkning Vinterfåglar Inpå Knuten, arrangerat av BirdLife Sverige, som pågick 25-28 januari runtom i landet, ser ut att slå rekord. Alla rapporter har inte kommit in än men det kan bli rapporter från uppåt 25.000 matningar. I skrivande stund (29/1, alltså dagen efter) har det kommit rapporter från ca 19200 matningar från hela Sverige, och Uppsala kommun toppar även i år kommunlistan med i skrivande stund nästan 26000 fågelindivider rapporterat från nästan 450 matningar (nästan 75 fler än i fjol!).

I hela landet toppar som vanligt talgoxe med flest rapporterade individer, tätt följd av pilfink som brukar hålla sig i topp 3. Sedan ligger gråsiska precis som i fjol på plats 3. Gråsiskan är en så kallad invasionsfågel som vissa år förekommer i mängder medan den andra år är mindre vanlig.

Uppsala län är 5:e på länstoppen och sett till antal individer så kommer här, i likhet med hela landet, talgoxe, pilfink, blåmes och domherre med bland topp 5. Men i Uppsala län sticker gråsiskan ut och intar plats 1 med ca 13500 rapporterade individer, jämfört med fjolårets knappt 2000.

Upplands Fågelskådare har varit med och träffat P4 Radio Uppland vid skogsmatningen vid foten av Uppsala åsen, nära Övre Föret. Lyssna på inslaget här: https://t.sr.se/2FUxoWt

Vill du läsa mer om vinterfågelräkningen kan du göra det på Birdlife Sveriges sida: http://birdlife.se/evenemang/vinterfaglar/ och på Natursidan: https://www.natursidan.se/nyheter/vinterfagelrakningen-ser-ut-att-sla-rekord-kan-bli-over-20-000-deltagare/

Öppnade upp sitt hem för skådare


© Klara Öman: rostsparv

När den mycket sällsynta fågeln rostsparv kom på besök till familjen Öhmans fågelmatning i Kyrkbyn, Skutskär, öppnade de upp sitt hem för tillresande fågelskådare. Det var nämligen så att fågeln enbart kunde ses från köksfönstret, detta på grund av att de vaksamma fåglarna inte kom fram till matningen om man stod ute.

Redan den 19/12 hittade Klara, hemma hos sina föräldrar, en udda fågel vad hon då bestämde till ortolansparv. Ortolansparv och rostsparv är mycket lika varandra. Och sannolikheten att det skulle vara en rostsparv är mycket liten. När Klara publicerade observationen med bild på sociala medier och artportalen den 23/12 bestämdes fågeln till rostsparv!

UOF, Upplands fågelskådare vill riktat ett varmt tack till familjen Öhman för att de öppnade upp sitt hem så att alla de tillresta fågelskådare fick se en drömart, och en tidig julklapp, inifrån stugvärmen.

Sidan uppdateras