Flygträning hos tornseglarna i Högby

2019-07-12: Flygträning – än så länge anas dock inte så mycket av den kommande mästerliga flygfärdigheten. Men ska man bli mästare så ska man nog börja träna musklarna tidigt:

en av de tre ungarna flaxar med vingarna för att träna musklarna (korrekt datum för inspelningen är 2019-07-12)

Nytt från tornseglarna i Högby

filmklippning: Jan Wärnbäck

Ungarna som kläcktes för ungefär en vecka sedan och matas nu flitigt av sina föräldrar. 2019-07-07 är rätta datumet för filmen som visar hur tre matgiriga ungar blir matade. Observera den uppsvullna strupsäcken där föräldern har samlat tusentals små insekter och bakat ihop med saliv till en boll – för enklare överlämning! Kul med tre ungar också, det har Janne aldrig haft förut! Den vanligare kullstorleken hos tornseglarna i Sverige är 2 ägg. Se fler bilder här

Göktytor

Här har en vuxen göktyta blivit ringmärkt och innan den släpps får den uppvisa varför den heter ”wryneck” på engelska och ”Wendehals” på tyska – se på video som spelats in av Petra Ögren:

Lasse Fröjdlund fick årets naturvårdspris för att på ett dedikerat sätt och med inspirerande intresse och driv, samlat intresserade för att arbeta med att förbättra för länets göktytor (se inlägg 2019/03/22). Genom att sätta upp och kontrollera holkar har både kunskapen om och förutsättningarna för göktytan förbättrats.

Just nu är göktytorna i full fart med att mata sina ungar, de första ungarna blir flygfärdiga i dessa dagar. Innan ungarna lämnar holken passar Lasse & co på att ringmärka både ungarna och deras föräldrar för att kunna studera vilka som överlever och kommer tillbaka för att häcka påföljande år och var de slår sig ner.

Det har visat sig att det är ytterst få av de ungfåglarna som slår sig ner för att häcka i sina hemmamarker. De vuxna däremot återkommer ofta till en holk i närhet där de häckat tidigare.

En unge ca två veckor gammal har blivit ringmärkt. Foto: Debora Arlt