Fågelskådning med Tallkrogen

UOF Upplands Fågelskådare har inlett ett samarbete med Tallkrogen – en FUB gård vid Björklinge vid södra Långsjön. Fågelträffarna sker i samarbete med Upplandsstiftelsen och Studiefrämjandet. Vi har tre träffar under våren där vi tillsammans med  en grupp på 18 omsorgstagare tittar och lär oss om fåglar. Nivån på deltagarna varierar högst betydligt, där några är ganska duktiga och många är nybörjare. Första gången lärde vi oss att titta i kikare och tittade på fåglar runt fågelbord vid gården. Vi såg koltrast, rödhake, bofink, större hackspett, blåmes och talgoxe. Vi avslutade med ett tubkikarspan över sjön och såg då både skäggdopping och sothöna. Fågelträffen uppskattades högt: ”Tack för en fin kväll med fågelskådning, kändes så trevligt och kul!”

/Ulrik Lötberg

Skådning vid Långsjön. Foto: Kristina och Thomas, Tallkrogen-fub

Fågeltornskampen 2022 blir av!

BirdLife Sverige anordnar återigen fågeltornskampen efter pandemin!

Fågeltornskampen går i korthet ut på att under dagen bemanna svenska fågeltorn med lag som ska räkna alla fågelarter som hörs och ses. Tävlingen startar klockan 05:00 lördagen den 7:e maj och avslutas klockan 13:00. Lagen består av 3-8 medlemmar men givetvis kan fler hjälpa till att hitta fåglar. Regelverket säger att minst två måste höra eller se arten för att den ska få räknas (tidigare gällde att alla i laget var tvungna att se arten). Det behöver inte ske simultant på samma fågelindivid utan en enskild lagmedlem som missat en art kan komplettera senare om arten dyker upp igen.

Efter klockan 13:00 är det viktigt att så fort som möjligt för laget att inkomma med antal arter och artlista på anvisat formulär.

Anmäl ditt lag senast den 6 maj via denna länken: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…Mer info skickas till anmälda lag när evenemanget närmar sig. Det går bra att anmäla fågeltorn redan nu. Fyll gärna i UOF Upplands fågelskådare på rad 9 och hör av er till Samuel Persson på samper97@gmail.com eller telefon 0736854892 så att vi kan hålla koll på resultaten i Uppland 🙂

Kontrollera att ditt torn finns med i listan nedan efter anmälan! Skicka annars en påminnelse till BirdLife Sverige.

Se alla anmälda torn 2022 här:
https://birdlife.se/…/fageltornskampen/anmalda-fageltorn/

Fältträff Vitryggighackspett – granröjning vid Tämnaren

1 april var vi uppe och röjde gran vid södra delen av Vårhällsområdet vid Tämnaren. Nu skiner vårsolen igen på ekarna och stående död lövved. Det mesta som röjdes var smågran. Dessa naturvårdsröjningar är tänkt att bidra till återskapande av habitat för vitryggig hackspett. Denna aktivitet var del i en serie av åtgärder vid Tämnaren vilket kommer bli nästa stora fokusområde för projekt vitryggig hackspett, med troligtvis utsättning om något år. Åtgärderna ska skapa död lövved och röja gran. /Ulrik Lötberg

Läs mer om

Projekt vitryggig hackspett
rapport Vitryggig hackspett i Sverige – hot och möjligheter, idag och i framtiden
Åtgärdsprogram för bevarande av Vitryggig hackspett, Naturvårdsverket