Vinterfåglar inpå knuten – hur gick det?

Som bekant genomfördes Birdlife Sveriges årliga fågelbordsräkning, Vinterfåglar inpå knuten, förra helgen. Från fredag till måndag räknades besökarna vid landets fågelbord, däribland nästan 700 matningar i Uppsala län. Vi kan konstatera att det sågs lite färre fåglar än vanligt, knappt 30 000 mot normalt 40 000-50 000. Det beror sannolikt på att småfåglarna lättare hittade mat själva i tövädret som infann sig lagom till helgen. Fågelarternas topp 3 såg ut som vanligt, med talgoxe i ensamt majestät och därbakom en tight strid mellan pilfink och blåmes, där blåmesen drog det längsta strået. Årets stora överraskning, gråsiskan, hittar vi på femte plats. De många siskorna är en rest av det stora inflödet av gråsiskor österifrån i november.

Jon Hessman från UOF var med i P4 Uppland på måndagseftermiddagen och pratade om fågelbordsräkningen och lite annat fågelrelaterat. Lyssna gärna i minispelaren här nedanför!

Blåmes. Foto: Jon Hessman

Exkursionsrapport: Vinterfåglar i Uppsala 3 feb

Nio barn med föräldrar och morföräldrar räknades in vid samlingen utanför Biotopia. Vi mjukade upp ögonen med att kika på fåglarna på Biotopias fågelbord och noterade grönfink, talgoxe, blåmes, koltrast och tamduva. Vi resonerade lite om varför en del fåglar flyttar in till stan på vintern och kom överens om att det bjuds på en hel del mat av varierande slag; småfåglarna äter olika fröer på fågelbord och rovfåglar, som pilgrimsfalk, äter duvor och kajor.

Under promenaden ned till Nybron kom pilgrimsfalken och landade högt upp i ett kyrkotorn. Tyvärr lyfte den snart och flög iväg, men återkom dessbättre när vi hunnit ner till Kyrkans hus. Härifrån kunde vi i lugn och ro betrakta falken där den satt och chillade i tupptornet.

Pilgrimsfalk. Foto: Petter Haldén

Belåtna vandrade vi vidare ner till Nybron i hopp om att se strömstaren som brukar finnas på plats nedanför Upplandsmuseet. Lätt besvikna kunde vi konstatera att den inte gjorde det idag och vände därför åter mot Biotopia. Ett kort stopp gjordes vid S:t Eriks källa för att titta lite mer på pilgrimsfalken som vi nu såg nästan rakt underifrån. Glädjande nog visade sig så strömstaren i asptrappan i Rosénparken och vi kunde se oss mätta när den på nära håll plumsade i vattnet i jakt på ätbara kryp nere på bottnen.

Gänget vid S:t Eriks torg. Foto: Petter Haldén

Väl åter vid Biotopia visade det sig att exkursionsledaren gjort otillräcklig rekognosering vad gäller Vasacaféets öppettider, då vi kom fram en halvtimme för tidigt. Eftersom vinterdagen var rätt kylig i blåsten blev det istället enskilt fika i hemmets vrå. Det var ändå ett nöjt gäng som skildes åt med längtan om att ses igen. Snart kommer vårens program för Småfågelskådarna ut, håll koll på vår egen hemsida och häng med oss ut nästa gång!

Småfågelskådarna: Vinterfåglar i Uppsala

Välkommen på en vintervandring i Uppsala där vi kommer att försöka se pilgrimsfalk, strömstare och sidensvans. Vi samlas vid Biotopia och går via Domkyrkan till Upplandsmuseet och tillbaka till Biotopia, där vi avslutar med fika.

Exkursionen vänder sig till barn i åldrarna 6−12 år i sällskap med förälder/närstående. Guidar gör Petter Haldén.

Samling: kl 09:00 utanför Biotopia, Vasaparken
Anmälan: Petter Haldén, e-post petter.halden@gmail.com

Varmt välkomna!

Strömstare. Foto: Jon Hessman