Fåglar i Uppland nr 2 2007

omslag2007.2FIU omslag 2007.2

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Martin Holmer

Några frågor till Helge Röttorp – Åsa Steinholtz

Linné som ornitolog – Tony Foucard

Nötskrikans hamstringstrafik i Norduppland – Bengt-Olov Stolt

Häckfågelinventering Ramsmossen år 2005 – Pekka Westin

Mongolpiplärka för första gången påträffad i Uppland – Petter Haldén

Silltrut i Upplands rapportområde vid inledningen av 2000-talet – Bill Douhan

Årsmötet 2007

Färgringmärkning av tranor i Västerbotten – Simone Röper

Fåglar i Uppland nr 1 2007

omslag2007.1 innehall2007.1

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Jonas Lundin

Fågelskådning vid Biotestsjön – Tomas Kjelsson

Att skapa ett fågelskär – Bill Douhan

Skargrunden – två små öar med rikt fågelliv – Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson, Lennart Söderlund

Morkullan och fågelskyddsdirektivet – Jan Wärnbäck

Flight Troglodytes – Bill Douhan

Tretåig mås – en lågoddsare i snöstormen – Per Johan Ulfendahl, Fredrik Litsgård, Raoul Wexius

Svenska Högarna hösten 2006; en resumé – och lite till – Bill Douhan

UOFs fågelskyddsgrupp – en presentation

Intervju med Johan Södercrantz – Åsa Steinholtz

Enögd slaguggla

Ledskär nu ännu bättre – för fåglarna och för skådarna – Martin Amcoff