Fåglar i Uppland nr 1 2007

omslag2007.1 innehall2007.1

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Jonas Lundin

Fågelskådning vid Biotestsjön – Tomas Kjelsson

Att skapa ett fågelskär – Bill Douhan

Skargrunden – två små öar med rikt fågelliv – Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson, Lennart Söderlund

Morkullan och fågelskyddsdirektivet – Jan Wärnbäck

Flight Troglodytes – Bill Douhan

Tretåig mås – en lågoddsare i snöstormen – Per Johan Ulfendahl, Fredrik Litsgård, Raoul Wexius

Svenska Högarna hösten 2006; en resumé – och lite till – Bill Douhan

UOFs fågelskyddsgrupp – en presentation

Intervju med Johan Södercrantz – Åsa Steinholtz

Enögd slaguggla

Ledskär nu ännu bättre – för fåglarna och för skådarna – Martin Amcoff

Fåglar i Uppland nr 3 2006

omslag2006.3FIU omslag 2006.3

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Staffan Ullström

Intervju med Sören Franceen – Åsa Steinholtz

Midvinterinventeringar av sjöfågel i Stockholms skärgård – Leif Nilsson

Rastande sädgäss i Lena-Vendelområdet vårarna 2004 och 2005 – Lars Bern

Tofsmesens ögonfläckar – Bengt-Olov Stolt

En uvhistoria eller H7617:s historia – Tom Norling

Dammsnäpporna vid Jönsbolssjön – Benny Åhr

Jönsbolssjön – Tomas Kjelsson

Saxat: svarthättans ändrade flyttvanor – Annika Rastén

Fåglar utanför Uppland – Hans Ryttman

Svarthamn – Skutskärsverket – Yttre hamnen, Östra viken – Per Johan Ulfendahl

Ett korpöde – Bill Douhan

Anders Arnell – ringmärker så in i vassen – Anders Arnell

Rättelser till FiU nr 3 2006 (publicerad i FiU nr 4 2006)