Vendelsjön och ringmärkning – söndag 12 maj

OBS denna exkursion är flyttad från lördag till söndag.

Vendelsjön är en av Upplands förnämsta fågellokaler och också enda platsen i landskapet där det bedrivs standardiserad ringmärkning. Följ med UOF till ringmärkningsnäten för riktig närkontakt med flera av vassens doldisar som säv- och rörsångare. Vi avslutar vid Vargropen bland svarttärnor och dvärgmåsar.

Anmälan: Anders Arnell 0705-234478. Samling: Kl. 06.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.

Kostnad: 60 kr.

vendelsjon

Ni missar väl inte helgens fullspäckade fågelprogram

Lördag 4 maj
– Skådarfrukost på Ängslyckans Café, Vendelsjön 9-12
– Beckasinkväll i Hjälstaviken med goda chanser på bl.a. Vassångare. Anmälan: Pekka Westin 0171 463039 och 0705-728042. Samling: Kl. 19.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan. Kostnad: 50 kr
Söndag 5 maj
Fågelskådningensdag
– UOF står vid Vindbron, Övre Föret mellan 10-14
Välkomna!
Fyrisån_Kungsängen_20120916