Domkyrkofalken är död

Tyvärr har vi nåtts av nyheten att pilgrimsfalkshonan, som föddes i Östergötland 2008 och övervintrat i Uppsala varje år sedan dess, har hittats död. I nuläget vet vi inte mer än så och vi ber att få återkomma när vi har mer information. Men vi kan konstatera att Uppsala förlorat en mycket omtyckt profil och vi kommer att sakna hennes vakande blick från Domkyrkotornen.

Uppdatering:
Läs mer om falkens öde på UNT.se och på Natursidan.