Kontakt


Upplands Ornitologiska Förening
Box 59
751 03 UPPSALA

Telefon: ordf Jan Wärnbäck 0736-54 88 76
E-post: info.uof@gmail.com

Postgiro: 22 87 04-3