Kontakt

UOF Upplands Fågelskådare
Box 59
751 03 UPPSALA

Telefon: ordförande Jan Wärnbäck 073-654 88 76
E-post: info.uof@gmail.com

Postgiro: 22 87 04-3