Information och råd om tornseglare

Här hittar du information och råd om hur du kan hjälpa tornseglarna.

Foto: Tomi Muukkonen/birdphoto.fi

Sidan är under uppbyggnad och fylls allt eftersom med innehåll. När innehållet är på plats finns aktiva länkar för att komma vidare.

broschyr, 8 sidor: ”Tornseglarna behöver vår hjälp! Vad du kan göra för att bevara gamla boplatser och skapa nya

broschyr, ca 30 sidor: i produktion, kommer snart! tills broschyren är klart kan du redan nu läsa några utdrag under följande rubriker:

När du hittar en tornseglare på marken

Hjälpa tornseglarna – skydda befintliga och skapa nya boplatser (introduktion)

Renovering av tak & fasad

Skapa nya boplatser – Integrerade holkstenar

Skapa nya boplatser – Externa holkar

Checklista – Häckplats för tornseglare

Vid nyetablering – Hjälp tornseglarna att upptäcka nya boplatser

–Faunavänliga fasader

För arkitekter, stadsplanerare och byggherrar

För bostadsrättsföreningar


Material och text sammanställt av Debora Arlt. Text till större delar baserad på material i broschyren ”Das Mauersegler-Baubuch” utgiven av LBV München


LÄNKAR: