Fåglar i Uppland nr 4 2014

FiU Sid 1 nr4 2014 FiU Sista nr4 2014

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Jonas Nilsson

Inventering av häckande råka i Uppsala kommun 2014 – Fredrik Friberg, Peter Schmidt

Åtgärder för ortolansparv i Uppsala kommun – Petter Haldén

Rosenstare på Lövstaslätten och wilsonsimsnäppa i Ledskär – Timo Janhonen

Dimman skingras kring domkyrkofalken – Peter Schmidt

Ny vägvisare till Sveriges fåglar – recension – Nina Janelm

Fjädrar, fakta och fantasier / Oväntat besök i hänryckningens tid – Sören Franceen / Bo Thyselius

Standardiserade fågelinventeringar i Uppsala län – Bill Douhan, Peter Schmidt