Fåglar i Uppland nr 1 2013

FiU Etta nr1_2013FiU Sista_nr1_2013

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Mikael Sunnerstrand

UOF och Uppsala kommun tar fram en policy om hantering av klagomål på råkkolonier

Stenskvättor – mellan två världar – Debora Arlt

Sånglärkan – jordbrukslandskapets karaktärsart nummer ett – Jan Wärnbäck

Lappugglan – från storskog till slottspark – Bill Douhan

UOF och lantbrukare hjälps åt att försöka rädda ortolansparven

Orkanen Sandy orsakade raritetsjakt på tofsvipor i USA! – Yngve Hareland

Svarthakedoppingen i Upplands rapportområde 2011 – Bill Douhan

Till minne av Roland Staav