Fåglar i Uppland nr 2 2013

FiU Etta_ nr2_2013FiU Sista_ nr2_2013

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Jonas Nilsson

Rapport från föreningens årsmöte 2013

På gång vid Hjälstaviken – Yngve Hareland

Om den nubiska nattskärran och naturvård i verkligheten – Malin Undin

Ringmärkningen vid Örbyhus, Vendelsjön 10 år! – Anders Arnell, Lars Gotborn

Rördrommen i Upplands rapportområde 2012 – Bill Douhan

Praktejder i Upplands rapportområde – Yngve Hareland