Fåglar i Uppland nr 4 2015

FiU 4-2015FiU 4-2015-bak

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Gabriella Redebo

Fågeltornskampen

Höstraritet vid Ledskärsängarna – Kalle Brinell

Händelserikt 2015 för märkplats Oxängen – Lars Gotborn

Ringtrasten i Uppland – historia och uppträdande – Bill Douhan

Från ord till handling för ortolanen – Peter Schmidt

I väntan på en nattskärra i handen – Jan Wärnbäck