Fåglar i Uppland nr 3 2017

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Gunnar Ehrenroth

Hösten har nu hunnit anlända på allvar, och med den kommer även nya numret av FiU. Läs allt om vårens sensationella fågelfynd på Svenska Högarna, om ormvråkens liv och leverne och om hur de uppländska fåglarnas flyttvanor har påverkats av klimatförändringarna. I programmet hittar du som vanligt exkursioner, föredrag och vår vinterfest Näktergalan. God läsning!

Trafikdödat vilt – hot mot asätande rovfåglar – Bill Douhan

UOF tillsammans i fält – Mats Hörmark

Småfågelskådarna på fjällvandring – Petter Haldén

När kommer flyttfåglarna till Uppland? – Yngve Hareland

Bengt Berg – pionjär som naturskildrare – Mats Hörmark

Svartpannad törnskata – uppträdande i Uppland – Bill Douhan

Var häckar tornseglarna i Uppsala? – Debora Arlt
Se även kartan från inventeringen

Ormvråken in på livet – Bill Douhan

Anka på avvägar åstadkom folkvandring vid Svenska Högarna – Bill Douhan

Minnesvärd vadarkväll – Barbro Sjölin-Nilsson och Petra Ögren

Produktiva tornfalkar – Bill Douhan