Fåglar i Uppland nr 3 2015

Omslag1Omslag2

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Jonas Nilsson

Årsmötet 25 mars 2015

Rapphönan Uppland, aktiviteter januari-juni 2015 – Petra Ögren

Att ta sig till fågellokaler med kollektivtrafik – Petter Nordvander

Bredstjärtad labb i Uppland – Bill Douhan

Om nattskärran i Rossholm 1988-2014 – Barbro Sjölin-Nilsson

Ringmärkningsverksamheten vid Långsandsörarna 2003-2014 – Björn Lundgren, Per Johan Ulfendahl

Något om göken i Vallentunatrakten – Kjell Eriksson

Konsten att adoptera en tornseglare – Jan Wärnbäck