Fåglar i Uppland nr 3 2006

omslag2006.3FIU omslag 2006.3

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Staffan Ullström

Intervju med Sören Franceen – Åsa Steinholtz

Midvinterinventeringar av sjöfågel i Stockholms skärgård – Leif Nilsson

Rastande sädgäss i Lena-Vendelområdet vårarna 2004 och 2005 – Lars Bern

Tofsmesens ögonfläckar – Bengt-Olov Stolt

En uvhistoria eller H7617:s historia – Tom Norling

Dammsnäpporna vid Jönsbolssjön – Benny Åhr

Jönsbolssjön – Tomas Kjelsson

Saxat: svarthättans ändrade flyttvanor – Annika Rastén

Fåglar utanför Uppland – Hans Ryttman

Svarthamn – Skutskärsverket – Yttre hamnen, Östra viken – Per Johan Ulfendahl

Ett korpöde – Bill Douhan

Anders Arnell – ringmärker så in i vassen – Anders Arnell

Rättelser till FiU nr 3 2006 (publicerad i FiU nr 4 2006)