Fåglar i Uppland nr 2 2014

FiU2_2014omslagFiU2_2014omslag2

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Mikael Sunnerstrand

Ledskärsstugan klar för övernattning – Martin Amcoff

Verksamhetsberättelse 2013 – årsmöte 2014

Örskär brinner – Petter Haldén

Svartstrupig järnsparv för första gången anträffad i Uppland – Petter Haldén

Ringmärkning vid Oxängen våren 2014 – Lars Gotborn

Fågeltornskampen – Upplands fågelrikaste torn

Flodsångaren i Uppland – Bill Douhan

Hur går det för ejdern och skärgårdens övriga kustfåglar? – Bill Douhan

Svartvingad glada Film kyrka 29 april 2014 – Martin Amcoff