Fåglar i Uppland nr 2 2007

omslag2007.2FIU omslag 2007.2

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Martin Holmer

Några frågor till Helge Röttorp – Åsa Steinholtz

Linné som ornitolog – Tony Foucard

Nötskrikans hamstringstrafik i Norduppland – Bengt-Olov Stolt

Häckfågelinventering Ramsmossen år 2005 – Pekka Westin

Mongolpiplärka för första gången påträffad i Uppland – Petter Haldén

Silltrut i Upplands rapportområde vid inledningen av 2000-talet – Bill Douhan

Årsmötet 2007

Färgringmärkning av tranor i Västerbotten – Simone Röper