Fåglar i Uppland nr 1 2008

omslag2008.1FIU omslag 2008.1

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Peter Elfman

Fältsångare på Svenska Högarna 27 maj 2007; ny art för Uppland – Bill Douhan

Möte med unga stenknäckar – Bengt-Olov Stolt

Härfågel i Uppsala – Bodil Östman

Minstingen i familjen – Bodil Östman

UOF:s prioriterade fågelarter

Råkan i Uppland – Tomas Kjelsson

Ortolansparv i Uppland 2007 – Jan Wärnbäck, Mikael Malmaeus

Häckande storlom i Uppland 2006-2007 – Bill Douhan

Svenska Högarna hösten 2007 – en resumé och några reflektioner – Bill Douhan

Artrally i snöglopp – Annika Rastén