Fåglar i Uppland nr 1-2 2006

omslag2006.1-2FiU omslag 2006.1-2

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Peter Elfman

Tomas Kjelsson – UOF:s nye ordförande

Naturvårdspriset 2006

Tämnaren 2004 – Ulrik Lötberg

Häckfågelfaunan i Tämnarens strandskogar och andra strandnära områden – Fredrik Friberg, Ulrik Lötberg

Fågeltornet vid Fysingen – Tomas Kjelsson

Ortolansparven i Uppland – utbredning, habitatval och populationsförändringar – Åke Berg

Om och kring ugglor – Bill Douhan

Ringmärkaren Torbjörn Fagerström

Om nilgåsens och andra nya fåglars status i Sverige – Hans Ryttman

Fågelåret i Järlåsa – Mattis Jansson