Fåglar i Uppland

Fåglar i Uppland (FiU) utges av UOF Upplands Fågelskådare och utkommer med fyra nummer per år. Tidningen följer med medlemskap i UOF, men lösa nummer går att köpa från shoppen.

FiU:s främsta syften är att…
• publicera material om fåglar och fågellokaler i Uppland
• vara en länk mellan UOFs funktionärer och UOFs övriga medlemmar
• vara debattforum för UOFs medlemmar

Kontakta oss gärna med frågor eller synpunkter!
E-post: fiu@uof.nu
Adress: Fåglar i Uppland, Box 59, 751 03 Uppsala

Nedan finns omslagen och artiklarna från alla nummer av FiU sedan 2006. Artiklarna finns att läsa om du klickar på länken för respektive nummer. Det finns även ett sökbart artikelregister med samtliga artiklar publicerade i FiU sedan 2000 och valda alster tillbaka till 1990.

Copyright © Fåglar i Uppland samt respektive illustratör/fotograf.


Nästa nummer senarelagt

Årets första nummer av tidskriften Fåglar i Uppland, som normalt brukar komma ut i månads-skiftet mars-april, har i år senarelagts med en månad och kommer att nå medlemmarna först i slutet av april. Anledningen är att vi vill vänta in föreningens årsmöte, som hålls tisdag 17 april, och de nyheter som kommer att presenteras där. Efterföljande nummer av tidskriften, nummer 2, är däremot inte framskjutet utan landar som vanligt i din brevlåda kring midsommar.

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 4 2017

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 3 2017

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 2 2017

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 1 2017

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 4 2016

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 3 2016

fiu-3-2016-framsidafiu-3-2016-baksida

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 2 2016

Fiu 2 2016 OmslagFiu 2 2016 sista sidan

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 1 2016

FiU 2016-1 framsidaFiU 2016-1 baksida

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 4 2015

FiU 4-2015FiU 4-2015-bak

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 3 2015

Omslag1Omslag2

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 2 2015

FiU nr 2 2015FiU nr 2 2015 s2

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 1 2015

Omslag1Omslag2

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 4 2014

FiU Sid 1 nr4 2014FiU Sista nr4 2014

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 3 2014

FiU n3 2014 Page1FiU3-2014-baksida

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 2 2014

FiU2_2014omslagFiU2_2014omslag2

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 1 2014

Omslag1Omslag2

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 4 2013

FiU_4_2013omslagFiU_4_2013omslag-3

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 3 2013

FiU_3_2013_omslagFiU_3_2013_omslag2

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 2 2013

FiU Etta_ nr2_2013FiU Sista_ nr2_2013

————————————————-

Fåglar i Uppland nr 1 2013

FiU Etta nr1_2013FiU Sista_nr1_2013

————————————————-

————————————————-