Tornseglare behöver vår hjälp

Tornseglaren är en art som i allt större omfattning drabbas av bostadsbrist i och med uppförandet av nya och renoveringen av gamla byggnader. Sedan 2017 har föreningen tagit initiativ till en fågelskyddssatsning för att inventera, informera om och skydda Uppsalas tornseglare. Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bevara boplatser och skapa nya. Kontaktperson är Debora Arlt, debora.arlt@slu.se.

Vill du hjälpa tornseglarna? – Vi söker efter holkuppsättningsplatser!

Projektnyheter

Inventering av tornseglare

Inventeringsresultat som interaktiv karta

Information och råd om tornseglare

Tornseglarprojektet på Facebook

Rädda tornseglaren – podd och film

Tornseglare i skymningen   Foto: Jan Ehrsson

Tornseglarens dag – World Swift Day 7 June 2019

Läs mer här: http://worldswiftday.org/en/home/ 

Projektet drivs i samarbete med Uppsala Kommun och Biotopia. Statliga bidrag till lokala och
kommunala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.