Tornseglare behöver vår hjälp

Tornseglare i skymningen. Foto: Jan Ehrsson

Tornseglaren är en art som i allt större omfattning drabbas av bostadsbrist i och med renoveringen av gamla byggnader och uppförandet av nya, som saknar lämpliga hålrum. Sedan 2017 har föreningen tagit initiativ till en fågelskyddssatsning för att inventera, informera om och skydda Uppsalas tornseglare. Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bevara boplatser och skapa nya. Kontaktperson är Debora Arlt, debora.arlt@slu.se.

Vill du hjälpa tornseglarna? – Vi söker efter holkuppsättningsplatser!

Bygga – med plats för tornseglare?! Vill du vara en av de första i Sverige med att erbjuda integrerade boplatser för tornseglare?

Projektnyheter

Inventering av tornseglareInventeringsresultat som interaktiv karta

Information och råd om tornseglare

När du hittar en tornseglare på marken

Rädda tornseglaren – podd och film

Se på tornseglarna i Högby!

Tornseglarnas fascinerande liv – fakta om tornseglare

Tornseglarprojektet på Facebook

Projektet drivs i samarbete med Uppsala Kommun och Biotopia. Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Foto: Tomi Muukkonen/birdphoto.fi

Tornseglarens dag – World Swift Day 7 June 2020

Foto: Annika Rastén