Inventering av tornseglare

Inventering i Uppsala stad började 2017 då vi under några kvällspromenader gick längs gatorna i några kvarter och letade efter tornseglare. Inventeringen har sedan fortsatt varje sommar. Framförallt under morgonen-förmiddagen och sedan på kvällen flyger tornseglare ofta lågt mellan hus vid sina häckplatser. Vi letar efter tornseglare som flyger lågt i höjd med tak och tätt intill byggnader, ofta skriandes och i grupp – en stark indikation att det finns häckande tornseglare. I bästa fall ser vi en eller ett par fåglar flyga in i ett bohål. Ibland kan man också höra vuxna ropa inne från boet, eller tiggande ungar.

Målet med inventeringen är att få en bra bild av var i Uppsala tornseglare häckar och framförallt på vilka hus de har sina bon. På så sätt kan vi informera husägare, och ge råd inför tak- och fasadrenoveringar om hur man kan undvika eller åtminstone minimera störningar av häckande tornseglare och bevara boplatser för framtiden. Så att tornseglarna fortsätter att vara sommarens budbärare i vår stad!

Kartan visar vilka områden som vi besökt, var vi tror att det finns häckande tornseglare, och var vi sett inflygningar till bon. Bara de hus där vi lyckades hitta bon är markerade, men eftersom man ofta inte ser tornseglar flyga in i eller komma ut från ett bo under tiden man besöker platsen så står antalet markerade bon och hus inte i relation till verkliga antal. Klicka här för att komma till kartan.

Finns det tornseglare i området där du bor? Du har kanske sett tornseglare som håller till i ett område under sommaren, och av och till flyger lågt mellan husen?Du kanske har till och med sett de besöker ett bo? Ifall du sett tornseglare där vi missat dem, skriv gärna e-post till Debora (debora.arlt@slu.se) och berätta om dina observationer så kan vi komplettera kartan!

En grupp skriande tornseglare vid en häckplats. Foto: Annika Rastén