Inventering av tornseglare

En första, inte systematisk, inventering i Uppsala stad gjordes under några kvällspromenader sommaren 2017, då vi gick längs gatorna i några kvarter och letade efter tornseglare. Framförallt under morgonen-förmiddagen och sedan på kvällen flyger tornseglare ofta lågt mellan hus vid sina häckplatser. Vi letade efter tornseglare som flög lågt i höjd med tak och tätt intill byggnader, skrikandes och ofta i grupp – en stark indikation att det finns häckande tornseglare. I bästa fall såg vi en eller ett par fåglar flyga in i ett bohål.

Målet med inventeringen är att så småningom få en bra bild av var i Uppsala tornseglare häckar och framförallt på vilka hus de har sina bon. På så sätt kan vi informera husägare, och ge råd inför tak- och fasadrenoveringar om hur man kan undvika eller åtminstone minimera störningar av häckande tornseglare och bevara boplatser för framtiden. Så att tornseglarna fortsätter att vara sommarens budbärare i vår stad!

Kartan visar vilka områden som vi besökt, var vi tror att det finns häckande tornseglare, och var vi sett inflygningar. Bara de hus där vi lyckades hitta bon är markerade, detta står inte i relation till verkliga antal. Klicka här för att komma till kartan.

Finns det tornseglare i området där du bor? Du har kanske sett tornseglare som håller till i ett område från under sommaren, och av och till flyger lågt mellan husen? Ifall du sett tornseglare där vi missat dem, skriv gärna e-post till Debora (debora.arlt@slu.se) och berätta om dina observationer så kan vi komplettera kartan!

Tornseglare. Foto: Annika Rastén