Råkan – upprop

Som vi berättat om många gånger förut så ser det inte så ljust ut för råkorna i Uppsala med omnejd. Förra årets (begränsade) inventeringsinsatser + spontanrapporter gav att vi nu är nere i max 180 häckande par i kommunen. Antalet fåglar är nu nere på högst 10-15% av populationens storlek under toppåren kring 1990.

Just nu är råkorna i full färd med att etablera kolonier och bättra på sina gamla bon. Vi ser därför gärna att alla medlemmar som har möjlighet tittar/letar lite extra efter fåglarna och rapporterar detta i Artportalen. Lägger ni in fynd, så ange häckningskriterium (”besöker bebott bo” etc.) och utnyttja kommentarsfältet för att ange omständigheter och den exakta platsen. Detta är speciellt viktigt om det verkar vara nya boplatser ni hittat!

UOF har numera ett fint samarbete med Uppsala kommun och de dagar ska definitivt vara förbi när bon rivs under häckningstid av deras viltvårdare. I år kommer vi att, med bidrag från just Uppsala kommun, utöka inventeringsinsatserna och även följa upp med diskussionsträff på kommun senare i höst. Vi återkommer med mer info i FiU!

/Fågelskyddsgruppen

 

Vitryggig hackspett

 

vitrygg_haneNu på söndag 9 mars, i finaste vårvädret, finns det chans att återigen göra en rejäl naturvårdsinsats och hjälpa den vitryggiga hackspetten. Området som ska röjas är Djupströmmen i Båtfors.

Samling 8.00 vid bron över huvudfåran (nås genom att köra in genom Untraverkens kursgård).

Vill ni vara med kontakta Ulrik Lötberg 0708 13 93 86.