EuroBirdwatch22 – 30:e gången evenemanget genomförs

Du – ett tillfälle för dig att förena nöje med nytta i fågelskyddet – delta i EuroBirdwatch22!

Helgen 1-2 oktober genomförs EuroBirdwatch. Sedan 1993 har mer än 100 miljoner fågelindivider rapports och mer än 1 miljon människor deltagit. Otroliga siffror och allt för att rikta uppmärksamheten på fåglarnas flyttning och deras behov av bestående rastplatser och övervintringsområden.

Du kan vara delaktig och bidra genom att delta – ge dig ut och skåda på egen hand med eller utan skådarkompisar.

Observationerna ska rapporteras genom Artportalen, som hjälper BirdLife Sverige att snabbt och effektivt kunna återrapportera och sammanställa. BirdLife International i Europa och Centralasien står för evenemanget. SOS, BirdLife partner i Slovakien samordnar.

Läs mer på https://birdlife.se/evenemang/eurobirdwatch22-birdlife-sverige/.

Prisutdelning Jubileumsrally 2021

Så var det äntligen dags. Att dela ut priserna för Jubileumsrallyt 2021. Det gjordes i samband med jubileumsfesten 28 augisti 2022.

Sedan tidigare har ni läst om tävlingen och vinnarna här, http://uof.nu/jubileumsrally-2021/.

Pristagare som kunde deltaga på jubileumsfesten. Från vänster: Eric Salomonsson, Annika Rasten, Baltasar Pinheiro, Yngve Hareland

Priser till Ekoklassen och den Fria klassen, Värdebevis från Gunnar Olson foto

1a-pris: värdebevis på 3000 kr per person

Annika Rasten (Eko), Nils-Olof Jerling (Fri)

2a-pris: värdebevis på 2000 kr per person

Eric Salomonsson (Eko), Per-Erik Holmlund (Fri)

3e-pris: värdebevis på 1000 kr per person

August Thomasson (Eko), Per Johan Ulfendhal (Fri)

Vi hade även en upptäckartävling. Priser för denna delades ut enligt följande:

Värdebevis på 800 kr från Granngården, Yngve Hareland för upptäckten av skäggtärna, som också blev dragbar.

Värdebevis på 200 kr från Granngården, Baltasar Pinherioför upptäckten av svarthalsad trast.