Projekt om rovfåglar och ugglor i Uppland

Lynx Beverskog, Bill Douhan och Lasse Fröjdlund driver ett nystartat projekt om rovfåglar och ugglor i Uppland. Om detta står det i artikeln ”Hur går det för våra tornfalkar (även alla rovfåglar) och ugglor?” i senaste tidningen av (FIU) Fåglar i Uppland (s. 22–23). Kortfattat handlar projektet om att de vill ha information av dig om befintliga holkar och eventuell häckning i dessa. De kan också ringmärka ungarna i holkarna. Om du ringmärker själv skulle de gärna vilja ta del av informationen runt det.

Vill du delta i projektet? Hör av dig till Lynx: Lynxbe@hotmail.com

Oljeutsläpp längs Väddökusten

Under senvintern har ett oljeutsläpp med tallråolja upptäckts längs Väddökusten. Oljan bildar klumpar som sjunker och sedan spolas upp på stränder vid hårdare vindar.  Den bryts ned efter en tid (ca 1,5 månad) men under tiden är den extremt kladdig nästan som ett lim.

Skärgården kring Understen har denna vecka inventerats av Länsstyrelsen Stockholm och Kustbevakningen och de var även upp till Norrsten i Gräsö NR och tittade. Ingen olja hittades därute som tur var.

Fynd av olja kan/ska rapporteras på det kartverktyg som Norrtälje kommun tillhanda håller.

Charlotta Tillbom på Norrtälje kommun leder och samordnar deras insatser. De har en fin kartfunktion och ett rapporteringsverktyg:

https://www.norrtalje.se/nyheterna/2021-02/en-storre-mangd-tallolja-har-upptackts-vid-vaddokusten/

https://norrtaljekarta.norrtalje.se/#m=Tallolja_rapport

Östhammars kommun har mer information på webben med ett telefonnummer man kan ringa och rapportera fynd av olja.

Ingrid Wänstrand är länsstyrelsens kontaktperson för händelsen.

Uppdatering, 2021-03-17:

Det oljeutsläpp som vi tidigare informerat om ser ut att vara värre än befarat. Olja har nu hittat på flera platser längs kusten ända uppe på norra Örskär. Troligen behöver saneringsåtgärder genomföras och det kan bli aktuellt med frivilliga insatser. Vid behov kommer UOF att försöka samordna en del av dessa och hoppas på hjälp från ornitologer. Har du möjlighet att bistå kontakta Ulrik Lötberg.

Ulrik.Lotberg@54u.se

0708-139386