Lyckat häckning i tornseglarholk

Ibland tar det tid. Det är inte ovanligt att det tar ett par år innan tornseglare hittat till nya holkar och flyttats in. Först ska de nya boplatser hittas, undersökas och sedan ett bo byggas. Fjärde året efter holkuppsättning kan tornseglarprojektet konstatera lyckat häckning i en av ett fåtal holkar som sattes upp på SLU campus Ultuna. Läs mer på sidan projektnyheter.

En av de tre tornseglarungarna som kikar fram 26 juli. Foto: Debora Arlt

Projekt om rovfåglar och ugglor i Uppland

Lynx Beverskog, Bill Douhan och Lasse Fröjdlund driver ett nystartat projekt om rovfåglar och ugglor i Uppland. Om detta står det i artikeln ”Hur går det för våra tornfalkar (även alla rovfåglar) och ugglor?” i senaste tidningen av (FIU) Fåglar i Uppland (s. 22–23). Kortfattat handlar projektet om att de vill ha information av dig om befintliga holkar och eventuell häckning i dessa. De kan också ringmärka ungarna i holkarna. Om du ringmärker själv skulle de gärna vilja ta del av informationen runt det.

Vill du delta i projektet? Hör av dig till Lynx: Lynxbe@hotmail.com