EuroBirdwatch22 – 30:e gången evenemanget genomförs

Du – ett tillfälle för dig att förena nöje med nytta i fågelskyddet – delta i EuroBirdwatch22!

Helgen 1-2 oktober genomförs EuroBirdwatch. Sedan 1993 har mer än 100 miljoner fågelindivider rapports och mer än 1 miljon människor deltagit. Otroliga siffror och allt för att rikta uppmärksamheten på fåglarnas flyttning och deras behov av bestående rastplatser och övervintringsområden.

Du kan vara delaktig och bidra genom att delta – ge dig ut och skåda på egen hand med eller utan skådarkompisar.

Observationerna ska rapporteras genom Artportalen, som hjälper BirdLife Sverige att snabbt och effektivt kunna återrapportera och sammanställa. BirdLife International i Europa och Centralasien står för evenemanget. SOS, BirdLife partner i Slovakien samordnar.

Läs mer på https://birdlife.se/evenemang/eurobirdwatch22-birdlife-sverige/.

Prisutdelning Jubileumsrally 2021

Så var det äntligen dags. Att dela ut priserna för Jubileumsrallyt 2021. Det gjordes i samband med jubileumsfesten 28 augisti 2022.

Sedan tidigare har ni läst om tävlingen och vinnarna här, http://uof.nu/jubileumsrally-2021/.

Pristagare som kunde deltaga på jubileumsfesten. Från vänster: Eric Salomonsson, Annika Rasten, Baltasar Pinheiro, Yngve Hareland

Priser till Ekoklassen och den Fria klassen, Värdebevis från Gunnar Olson foto

1a-pris: värdebevis på 3000 kr per person

Annika Rasten (Eko), Nils-Olof Jerling (Fri)

2a-pris: värdebevis på 2000 kr per person

Eric Salomonsson (Eko), Per-Erik Holmlund (Fri)

3e-pris: värdebevis på 1000 kr per person

August Thomasson (Eko), Per Johan Ulfendhal (Fri)

Vi hade även en upptäckartävling. Priser för denna delades ut enligt följande:

Värdebevis på 800 kr från Granngården, Yngve Hareland för upptäckten av skäggtärna, som också blev dragbar.

Värdebevis på 200 kr från Granngården, Baltasar Pinherioför upptäckten av svarthalsad trast.

Jubileum – UOF 50 år! (OBS: Artrallyt inställt!)

OBS! Pga dåligt väder och lågt intresse för artrallyt så ställs det in och stämman och jubileumsfesten flyttas till klockan 17:00. Vi ses där!

Jubileumsfest, artrally och en extra stämma – söndag den 28 augusti
I fjol fyllde föreningen hela 50 år, men pandemin gjorde det knepigt att få till något ordentligt firande. Så nu drar vi ihop till en härlig dag med både fågelskådning och festligt umgänge för alla er medlemmar!

Foton: Hans Ackered, Petter Haldén

Dagen inleds med ett lagbaserat artrally från kl. 06.00-12.00. Rallyt går ut på att under förmiddagen tillsammans i laget observera så många fågelarter som möjligt inom Uppland. Rallyt körs i tre klasser: en standardklass där alla färdmedel är tillåtna, en ekoklass där man enbart får förflytta sig med hjälp av egen muskelkraft samt en familjeklass tänkt för er som har intresserade och taggade barn. Vill man så får man självklart tävla i fler än en klass! Enkla regler för ett lagbaserat artrally är att minst två personer i laget ska se eller höra den observerade fågeln, laget måste hålla ihop samt att man inte får locka fram fåglar genom att spela upp läten från telefonen eller någon annan form av playback. Lagen kan bestå av 2–6 personer vardera och anmäls till Samuel Persson på samper97@gmail.com där alla deltagares namn anges. När klockan slagit 12 så är rallyt avslutat och en artlista lämnas in så snart som möjligt. Vi försöker få till ett digitalt formulär där ni kan registrera era fynd direkt, så håll utkik här och på hemsidan framöver för mer information om det. Ta gärna bilder under dagen och skicka in samtidigt, så kan vi tillsammans titta på dom under kvällen!

På eftermiddagen samlas vi för festligheter vid kulturhuset i Håga by kl. 15.00. Där inleder vi med artgenomgång efter morgonens artrace och korar vinnarna i de olika klasserna. Sedan river vi av en föreningsstämma där vi går igenom och fattar beslut om ändringar i våra stadgar inför ett närmare samarbete med BirdLife Sverige. Stadgarna går att finna på hemsidan under fliken föreningsstadgar (http://uof.nu/uof/stadgar/) de nya återfinns på:
http://uof.nu/…/Forslag-till-stadgar-for-Upplands-OF… och de gamla på: http://uof.nu/wp-content/uploads/2017/02/UOF-stadgar.pdf. Därefter serveras det god mat i form av en buffé och vi har det trevligt! Under kvällen visas bilder från föreningens många aktiva år och vi får höra några talare berätta om roliga upplevelser inom föreningen. Det vore jätteroligt om du ville komma och fira mer än UOF:s 50 aktiva föreningsår tillsammans med oss!

Troliga hålltider för kvällen:
15:00 – 17:00 Genomgång artrace
17:00 – 17:30 Extra föreningsstämma
17:30 – 23:00 50 års jubileum

Anmälan: till Ulrik Lötberg 070-813 93 86 eller ulrik.lotberg@birdlife.se. Anmälan till festen senast 21/8. Glöm inte att ange eventuella allergier eller särskild matpreferens i din anmälan. Samling: Kl. 15.00 vid Håga by. Kostnad: 100 kr (alkoholhaltiga drycker kan köpas i baren). Obs kostnaden gäller för festen inte för extra föreningsstämman, den är givetvis gratis.

Välkomna hälsar styrelsen i UOF