Exkursionsrapport: Vardagsvandring 4 okt

Denna blåsiga men soliga kväll träffades vi vid Linnés Hammarby och promenerade först norrut längs Lövstaslätten. Ett femtontal ljungpipare och några sångsvanar rastade på fälten nedanför oss. En korp flög förbi men inga rovfåglar var ute i den friska nordanvinden. En strid ström av grågåsflockar passerade åt sydost under hela kvällen, totalt säkert uppemot 500. På väg mot Tjocksta stötte vi ett par ängspiplärkor (och fick bra möjligheter att öva oss på deras ängsligt pipande lockläte) och en liten grupp steglitser. Därefter vände vi västerut och följde vägen mot Danmark, rakt mot den blodröda solnedgången. Gulsparvar och björktrastar flög runt oss och plötsligt blixtrade en sparvhök förbi – vi fick se en rovfågel trots allt! Slutligen följde vi Linnéstigen åter mot Hammarby i sällskap med kungsfåglar, rödvinge- och koltrastar medan mörkret föll.

Huvorna var på i den kyliga vinden!
Huvorna var på i den kyliga vinden!

img_7915

Esxkursionsrapport: Vardagsvandring 13 sep

Dagens vandring med hela arton deltagare (jätteroligt att se!) tog sin början vid dagvattendammen. Här kunde vi lugnt studera rörhönor, sothönor, skedänder och en bläsand. På åkern intill landade ett gäng skogsduvor. Så plötsligt, utan förvarning svepte en rovfågelssilhuett upp över dammen, girade västerut och drog omgående bort mot reningsverksdammarna. Vi hann inte se mycket mer innan den försvann bort i motljuset än att det var en kärrhök med otecknat orangetonad undersida och vit övergump… Då kan det ju bara vara en ung ängshök eller stäpphök! Alla vaknade med ens till och vi läste på karaktärerna ifall vi skulle träffa på den igen. Så bar det av längs diket bort mot Reningsverksdammarna.

imgp3434

Där sågs ingen skymt av kärrhöken, bara en ormvråk som med tunga vingslag drog bort längs ån. Vi fortsatte intill det stora diket ut mot Vindbrovägen, vassen och tistlarna var tomma på småfågel men på åkern rastade några sädesärlor och sånglärkor. Väl framme vid vägen ställde vi oss och spanade ut över Kungsängen medan skymningen föll. Ytterligare en ormvråk satt på ett staket, bortåt Kuggebro flög ett stort moln med tofsvipor, och plötsligt – där var ju kärrhöken igen! Långt i söder mot Djurgårdsskogen drog den runt och födosökte så att vi kunde iaktta den en stund. ”Jizzen” kändes bra för stäpphök men avståndet var så långt och vid det här laget hade det börjat skymma så pass att vi aldrig blev helt säkra. Ändå en riktigt rolig obs och en mycket trevlig kväll!

imgp3432-kopia