Exkursionsrapport: Hackspettar 2 apr

Hackspettmorgonen i Östervålaskogarna lockade över 20 deltagare, majoriteten kvinnor, minst tre olika nationaliteter och ett åldersspann från 70 år till 8 månader! Det vindstilla vädret gjorde att förväntningarna kunde ställas höga, men morgonkylan (runt 0°) visade sig dämpande på fågelsången. Många arter noterade vi bara i ett exemplar.

Vid första stoppet sjöng en bofink och en trädkrypare samt trummade en tretåig hackspett. Dagen var redan räddad.

Andra stopp, vid Mörkdal, blev timslångt i förhoppningen att höra/se gråspett. Den konfekten blev vi dock snuvade på. En ropande gröngöling, en flygande spillkråka och några trummande större hackspettar gjorde ändå att vi kunde summera till fyra hackspettarter under dagen. På vägen mot Mörkdal skrämde vi upp en järpe och fyra morkullor. En rödvingetrast sjöng. Återvägen gick via Fågelvägen där en tyst skogssnäppa satt i en torraka.

Efter Ettingbo upplöstes bilkaravanen för valfri hemfärd. ”Min bil” hamnade vid Ledskär, där vi till artlistan kunde addera en skräntärna, en gravand, men också två snatteränder och två större strandpipare. Med en havsörn – Upplands nationalfågel – avslutades en trevlig exkursion som gav nästan 50 arter.

Arne Lundberg

Exkursionsrapport: Uggleexkursion under Earth Hour

Lördag den 19 mars gick föreningens uggleexkursion av stapeln. Intresset var stort och platserna tyvärr begränsade. Efter inräkning avgick bilarna med deltagare norrut mot Östervålaskogarna. Resan bjöd på ömsom regnblandat snöfall och uppklarnande väder men viktigast var att det var i praktiken vindstilla.

Vi började vid Flänningsjöarna vid Upplandaängarna med fika medan vi inväntade skymningen. Vid pass 18:15 började Rolf Jacobsson härma sparvuggla och det tog inte mer än några minuter innan han fick svar. Ugglan kom fram och spanade in deltagarna och spelade också nära vilket gjorde att alla fick både se och höra denna Sveriges minsta uggla mycket bra.

Efter detta gjorde det inte så mycket att kvällen utöver detta inte bjöd på några fler spelande ugglor, förutom på något stopp där endast två deltagare hörde en slagugglehona helt kort. För så kan det vara i uggleskogen och det gäller att glädjas åt de möten man får, och nästa gång, då…

Exkursionsrapport: Vinterfåglar i stan 6 feb

Det blev en lyckad exkursion i lördags trots att det duggregnade på morgonen och var mulet. Som tur var försvann regnet strax innan alla skulle samlas.
Runt 20 personer deltog och vi fick se fler arter än vi hoppats på. Väldigt kul! Höjdpunkterna var stenknäck, pilgrimsfalk och strömstare. De flesta verkade nöjda och glada.
Efter exkursionen så stannade en tredjedel av gruppen kvar och fikade på Katedralcafeet. Där pratades det fåglar, vi delade tips med varandra och hade trevligt.

En strömstare höll till i asptrappan till allas glädje. Vi kunde se den väldigt bra.
En strömstare höll till i asptrappan till allas glädje. Vi kunde se den väldigt bra.

En besökare hade åkt från Stockholm för att gå på exkursionen och roligt nog hon fick se de två arter hon hade hoppats, nämligen pilgrimsfalken och strömstaren. För övrigt har vi lyckats ragga en blivande ny medlem i UOF och det är ju suveränt!

Strömstaren vid asptrappan.
Strömstaren vid asptrappan

Det här var Petra Ögrens och Barbro de Jounges premiär som exkursionsledare. Det känns bra att den blev så lyckad. Tack till alla som kom och bidrog till att det blev en trevlig exkursion!

Här är det pilgrimsfalken som spanas in
Här är det pilgrimsfalken som spanas in