Beckasinkväll vid Hjälstaviken – Lördag 4 maj

Dvärgmåsar flyger ute över viken, småfläckig sumphöna låter höra sitt ploppande läte och rördromen tutar i vassen. Om allt vill sig väl sätter  dvärgbeckasin och dubbelbeckasin igång sina säregna spel i skymningen.
Anmälan: Pekka Westin 0171-463039 och 0705-728042.
Samling: Kl. 19.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.
Kostnad: 50 kr

Ny hemsida skapad av UOF

Denna hemsida är under upparbetning av styrelsen. Har du synpunkter vänligen maila info.uof at gmail.com.

Styrelsen vill också rikta ett stort tack för tidigare webbmasters insatser. Tack Keith Bennet för all den tid du lagt ner på den förra hemsidan!

Vi vill även passa på att nämna vårt webbhotel, Binereo, för er fantastiska support!

Fågeltornskampen och fågelskådingens dag

Den 4:e maj genomförs Fågeltornskampen. Förra året var de finländska fågeltornspanarna återigen för svåra och för en gång skull fick de vinna en ”landskamp”. Som bekant har vi svenska fågelskådare för tredje gången blivit utmanade av våra finska BirdLife-vänner i Fågeltornskampen – ”The Battle of the Towers” som de benämner evenemanget i Finland.

I Fågeltornskampen gäller det att se så många fågelarter mellan klockan 05.00 och 13.00 från ett fågeltorn/plattform lördagen den 4 maj. Ett lag på åtminstone två personer tar hjälp av andra fågelskådare och besökande allmänhet. Under tiden ges det många möjligheter att prata fågelskydd och fågelintresse med besökarna. Kanske går det att värva medlemmar och locka media till platsen?
Strax över 50 svenska fågeltorn bemannades av regionalföreningarnas lag, lokalklubbslag och kompislag förra året. Ett torn från vardera Öland och Västmanland lyckades få ihop 94 arter var förra året.
Anmäl ditt lag till anders@sofnet.org senast fredag den 3 maj men helst före 1 maj. Efter anmälan kommer mer detaljerade instruktioner och ett enkelt rapportformulär.
Fågelskådningens dag arrangeras på många platser runt om i Sverige 4-5 maj. Inför det evenemanget finns det möjlighet för regionalföreningar och klubbar att få material för utdelning vid de aktiviteter som genomförs. E-posta info@sofnet.org om du önskar material.