Beckasinkväll vid Hjälstaviken – Lördag 4 maj

Dvärgmåsar flyger ute över viken, småfläckig sumphöna låter höra sitt ploppande läte och rördromen tutar i vassen. Om allt vill sig väl sätter  dvärgbeckasin och dubbelbeckasin igång sina säregna spel i skymningen.
Anmälan: Pekka Westin 0171-463039 och 0705-728042.
Samling: Kl. 19.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.
Kostnad: 50 kr

Ny hemsida skapad av UOF

Denna hemsida är under upparbetning av styrelsen. Har du synpunkter vänligen maila info.uof at gmail.com.

Styrelsen vill också rikta ett stort tack för tidigare webbmasters insatser. Tack Keith Bennet för all den tid du lagt ner på den förra hemsidan!

Vi vill även passa på att nämna vårt webbhotel, Binereo, för er fantastiska support!